Bijeenkomsten

Op deze pagina vindt u informatie (en documenten) van de bijeenkomsten die we houden met huurders en buren van de Peperstraat: de bewonerspanels, het Peperstraat Overleg en inloopbijeenkomsten. Per bijeenkomst staat er een korte samenvatting. Ook delen we (zodra die documenten gereed zijn) per bijeenkomst de uitnodiging, informatiepanelen en verslagen. 

BIJEENKOMSTEN 2023

5 april 2023 Algemene informatiebijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor een digitale informatiebijeenkomst over onze nieuwbouwplannen voor de Peperstraat. De bijeenkomst is op woensdag 5 april 2023. We beginnen om 19.30 uur en sluiten rond 21.00 uur af.
 
Online informatiebijeenkomst
Opportunity Vastgoed wil bewoners, ondernemers en buren informeren over het project Vernieuwing Peperstraat. Tijdens de informatiebijeenkomst zullen wij de stand van zaken toelichten. We vertellen wat er de afgelopen periode is gebeurd en blikken vooruit op het ontwerp van fase 2, het proces en de planning. De projectarchitect en de projectleider van de gemeente Zaanstad zijn ook aanwezig. En er is gelegenheid om vragen te stellen.
 
De digitale informatiebijeenkomst is op woensdag 5 april vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur via een livestream in MS Teams.
 
Deelnemen is eenvoudig
Deelnemen aan de bijeenkomst is eenvoudig. U kunt via uw computer, tablet of smartphone meedoen. Op 5 april vindt u hier de link naar de livestream. De uitzending wordt opgenomen. Mocht dit moment niet schikken, dan kunt u de uitzending ook later terugkijken. In dat geval is het niet meer mogelijk om live vragen te stellen.

De officiële uitnodiging volgt donderdag 23 maart.

24 januari 2023: bewonerspanel openbare ruimte

De gemeente Zaanstad maakt een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Peperstraat. De openbare ruimte zijn de straten, de stoepen, het nieuwe plantsoen, etc. Er is nog geen ontwerp maar er zijn wel dingen die nu al vastliggen, zoals veiligheidsnormen, de aanwezige leidingen en andere uitgangspunten waar een nieuw ontwerp straks aan moet voldoen.

Graag presenteert de gemeente Zaanstad haar eerste ideeën en de uitgangspunten. En het ontwerpteam is vooral ook benieuwd wat uw wensen, ideeën of zorgen zijn. Ze horen ook graag hoe we van de nieuwe Peperstraat een plek maken waar mensen graag zijn en verblijven. Welke sfeer heeft de inrichting? En wat wilt u er wel en juist niet doen?

Het eerste bewonerspanel was op dinsdagavond 24 januari, van 19.30 – 21.00 uur in het informatiecentrum Peperstraat 7. Het was een inloopavond, zonder algemene presentaties. Wel was er volop ruimte om met de ontwerper en gemeente in gesprek te gaan en wensen en ideeën achter te laten. De input neemt de ontwerper mee in de voorbereiding van de tweede avond op 23 februari 2023. 

Uitnodiging
Panelen 

23 februari 2023: tweede bewonerspanel openbare ruimte

De gemeente Zaanstad maakt een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Peperstraat. De gemeente en ontwikkelaar gaan op de eerste bijeenkomst (dinsdag 24 januari) in gesprek over de nieuwe Peperstraat. Hoe kunnen we van de straat een plek maken waar mensen graag zijn en verblijven? Welke sfeer heeft de inrichting? En wat wilt u er wel en juist niet doen?

De tweede bijeenkomst (donderdag 23 februari) koppelt de ontwerper van de gemeente terug op welke manier de ideeën en wensen zijn verwerkt en wat de volgende stappen zijn. 

Uitnodiging

BIJEENKOMSTEN 2022

8 december 2022: Het Peperstraat Overleg no. 4

Tijdens het Peperstraat Overleg staan we stil bij de voortgang van het project. Dit overleg is bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving van het project, zoals een bewonerscommissie of een vve. We bespreken met deze vertegenwoordigers de stand van zaken in het project. Waar staan we nu? Hoe ziet de planning eruit en wat zijn de vervolgstappen? Het zijn geen openbare bijeenkomsten. Het verslag wordt wel gepubliceerd.  

Verslag

27 oktober 2022: informatieavond huurders over terugkeren in nieuwbouw

Voor de huurders van de woningen in de Peperstraat (fase 1 & 2) was op 27 oktober een inloopbijeenkomst over terugkeren in de nieuwbouw. We hebben deze avond plattegronden laten zien van de nieuwe woningen én informatie gedeeld over aantallen en prijzen. Het was een inloopbijeenkomst tussen 18.00 en 20.30 uur. Er kwamen ongeveer 30 huurders langs. Vanaf dit moment kunnen huurders zich ook voorinschrijven op de nieuwe woningen. Huurders van de Peperstraat hebben voorrang op de nieuwbouw. De projectconsulenten waren aanwezig voor het beantwoorden van vragen.  Na afloop is een boekje met alle plattegronden gemaakt en deze is huis aan huis gestuurd (met begeleidende brief) aan de huurders. 

Uitnodiging 

Boekje plattegronden nieuwbouw 

Begeleidende brief bij boekje op de post 

25 oktober 2022: Spreekuur funderingsloket

Voor de bewoners (eigenaren) van de woningen aan de Bloemgracht e.o. met vragen over hun bestaande fundering, organiseerde de gemeente Zaanstad een spreekuur op afspraak met een medewerker van het funderingsloket. Eigenaren die vragen hebben over het herstellen van hun fundering (technisch, procedureel, financieel) waren welkom. De bewoners van de Bloemgracht ontvangen een uitnodiging per post.  

 Uitnodiging

11 oktober 2022: Het Peperstraat Overleg no. 3

Tijdens het Peperstraat Overleg staan we stil bij de voortgang van het project. Dit overleg is bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving van het project, zoals een bewonerscommissie of een vve. We bespreken met deze vertegenwoordigers de stand van zaken in het project. Waar staan we nu? Hoe ziet de planning eruit en wat zijn de vervolgstappen? Het zijn geen openbare bijeenkomsten. Het verslag wordt wel gepubliceerd. 

Verslag 

8 september 2022: Informatiebijeenkomst

Op donderdag 8 september was er een informatiebijeenkomst over de stappen in de procedure. De gemeente heeft een toelichting gegeven op de besluitvorming voor de plannen van de Peperstraat. Ze hebben op een rij gezet wie wanneer waarover besluit en hoe belanghebbenden kunnen reageren op het bestemmingsplan (voor het hele gebied) en de omgevingsvergunning voor fase 1. Er was tijd voor het stellen van vragen aan de bestemmingsplanjurist van de gemeente Zaanstad. De presentatie staat hieronder.  

Presentatie 

Verslag  

Procedure stappen

29 juni 2022: Algemene informatiebijeenkomst

Op de avond hebben we het het het ontwerp van fase 1 gepresenteerd. Daarnaast laten we zien wat we in de verschillende bewonerspanels hebben opgehaald. Tevens vertellen we hoe de ideeën, wensen, en zorgen een plek hebben gekregen in het ontwerp én laten we zien welke afspraken we gaan maken met buren over de uitvoering. 

Uitnodiging 
Panelen deel 1
Panelen deel 2
Panelen deel 3
Verslag
Impressies

21 juni 2022: Het Peperstraat Overleg no. 3

Tijdens het Peperstraat Overleg staan we met vertegenwoordigers van organisaties uit de directe omgeving stil bij de voortgang van het project. Waar staan we nu? Hoe ziet de planning eruit en wat zijn de vervolgstappen? Het Peperstraat Overleg is geen openbare bijeenkomst. Het verslag wordt wel gepubliceerd.

Verslag

8 juni 2022: Informatie avond huurders

Voor de bewoners (fase 1 en 2) van de Peperstraat is er op woensdag 8 juni een bijeenkomst. Daarin presenteren we kort de stand van zaken in de herhuisvesting en de planning. Verder is er vooral ruimte voor het stellen van vragen. De verhuurder Opportunity Vastgoed organiseert de avond. Vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, de Bewonerscommissie Beatrixflat, de Bewonerscommissie Peperstraat en Actiegroep Tegen de sloop zijn aanwezig. De avond is speciaal voor huurders. Zij kunnen alle vragen stellen aan de aanwezige partijen.  

Uitnodiging 
Presentatie 
Vraag en antwoord overzicht 

1 juni 2022: Bewonerspanel verkeer & parkeren no. 2

In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling van wat er in de eerste bijeenkomst is opgehaald aan suggesties, tips en vragen.

Uitnodiging 
Presentatie
Verslag

18 mei 2022: Bewonerspanel verkeer & parkeren no. 1

In deze startbijeenkomst staan verkeer en parkeren centraal. Een belangrijk onderwerp waar in de al gehouden bewonerspanels de nodige vragen over zijn verzameld. Deze gebruiken we bij de inhoudelijke voorbereiding. De buren in de directe omgeving van het project ontvangen een uitnodiging in de bus. Via onderstaande link kunt u de uitnodiging downloaden.
  

Uitnodiging
Informatiepanelen
Verslag

11 mei 2022: Het Peperstraat Overleg no. 2

Tijdens het Peperstraat Overleg staan we stil bij de voortgang van het project. Dit overleg is bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving van het project, zoals een bewonerscommissie of een vve. We bespreken met deze vertegenwoordigers de stand van zaken in het project. Waar staan we nu? Hoe ziet de planning eruit en wat zijn de vervolgstappen? Het zijn geen openbare bijeenkomsten. Het verslag wordt wel gepubliceerd.

Verslag

21 april 2022: Bewonerspanel Bloemgracht no. 3

In deze bijeenkomst gaan we om de tafel met bewoners van de Bloemgracht over de bezonning. Het is tevens de afronding van deze serie bewonerspanels met de bewoners van de Bloemgracht. We hebben laten zien wat we hebben opgehaald en wat we met de input hebben gedaan. We peilen de mening van de aanwezige buren over de ontwerpopties voor Blok 8.  

Uitnodiging
Presentatie 
Video bezonning 
Verslag 
Brief terugkoppeling openstaande punten

19 april 2022: Bewonerspanel Talmabuurt no. 2

Tijdens de tweede bijeenkomst voor bewoners van de Talmabuurt presenteerden we nogmaals het ontwerp van Blok 1, 2 en 3 (de blokken die grenzen aan de Klaas Katerstraat), waarbij er aandacht was voor de hoogte, de bezonning en de gebouwafstand. De informatiepanelen waren gelijk aan die van de eerste bijeenkomst. Er waren geen specifieke wensen/vragen om verder uit te werken.  

Uitnodiging
I
nformatiepanelen
Verslag 

14 april 2022: Bewonerspanel funderingen

Deze bijeenkomst gaat over de zorgen die er zijn over de gevolgen die de bouw kan hebben op o.a. de funderingen van woningen in de buurt. We staan onder meer stil bij de protocollen en afspraken die hiervoor zijn. Alle bewoners uit de omgeving met vragen over bouw(overlast) zijn welkom. De directe buren van de Bloemgracht en de Talmabuurt zijn middels de uitnodigingen voor hun bewonerspanels huis-aan-huis uitgenodigd. Ook is de avond aangekondigd in de digitale nieuwsbrief van het project.  

Presentatie
Verslag

 

9 april 2022: Koffie-uurtje informatiecentrum

Op zaterdagochtend 9 april was er een bewonerspanel voor de huurders van de Peperstraat in het informatiecentrum (Peperstraat 7). De  projectconsulenten en de ontwikkelaar hebben de aanwezige huurders informatie gegeven over de mogelijkheden om met voorrang terug te keren in de nieuwbouw. 

Informatiepanelen
Informatiepanelen (extra)
Aanmeldformulier spreekuur Peperstraat
Interesseformulier terugkeer Peperstraat
Verslag  

5 april 2022: Bewonerspanel Talmabuurt no. 1

Tijdens de eerste bijeenkomst voor bewoners van de Talmabuurt presenteerden we het ontwerp van Blok 1, 2 en 3 (de blokken die grenzen aan de Klaas Katerstraat), waarbij er aandacht was voor de hoogte, de bezonning en de gebouwafstand.

Uitnodiging
I
nformatiepanelen
Verslag

31 maart 2022: Bewonerspanel Bloemgracht no. 2

In de tweede bijeenkomst voor bewoners van de Bloemgracht gaven we een terugkoppeling van wat er tijdens de eerste bijeenkomst was opgehaald aan tips, vagen en suggesties. We hebben een andere ontwerpoptie voor Blok 8 getoond en peilden hoe de bewoners de erfafscheiding graag zouden willen zien. Ook vertelden we meer over planning en procedures. 

Uitnodiging
Informatiepanelen 
Verslag  

23 en 24 maart 2022: Bewonerspanels communicatie

Tijdens deze bewonerspanels vroegen we huurders naar hun ervaringen met de communicatie rondom de vernieuwing van de Peperstraat. Er zijn twee gesprekken gevoerd en een online vragenlijst uitgezet. 

Samenvatting 

17 maart 2022: Bewonerspanel Bloemgracht no. 1

Deze bijeenkomst was speciaal voor bewoners van de Bloemgracht. We presenteerden het ontwerp van Blok 10 en Blok 8 (de blokken die grenzen aan de zuidzijde van de Bloemgracht), waarbij er aandacht was voor de hoogte, de bezonning en de gebouwafstand.

Uitnodiging
Informatiepanelen
Verslag 

10 maart 2022: Het Peperstraat Overleg no. 1

Het Peperstraat Overleg vindt elk kwartaal plaats met vertegenwoordigers uit de buurt. Tijdens het overleg staan we stil bij de ontwikkeling van het project: de planning, waar we nu staan en wat de vervolgstappen zijn.

Uitnodiging 
Verslag 

25 januari 2022: Informatiebijeenkomst

Dinsdag 25 januari 2022 was er een digitale informatieavond voor bewoners, buren en andere belanghebbenden van de Peperstraat. Hieronder vindt u de uitnodiging,  de presentatie en het verslag. De uitzending is terug te kijken op deze site.  

Uitnodiging
Presentatie 
Verslag (vraag en antwoord) 

Nieuwsbrief

Belangrijke informatie ontvangen de huurders per brief. Tussentijdse berichten over het project melden we in de nieuwsbrief. Bent u huurder en ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, schrijf u dan in.

Verplicht
Verplicht
Verplicht


Verplicht veld.

Privacyverklaring | Disclaimer
Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Succes!