In de Peperstraat – aan de oostzijde van de Zaan en deelgebied van Centrum Oost – heeft Accres Real Estate plannen om de straat te vernieuwen door een aantal panden te slopen en nieuwbouw te realiseren.

Op de agenda van het programma MAAK.Zaanstad, een initiatief van gemeente Zaanstad, staat het versterken van de kwaliteiten van het gebied. De gemeente wil graag de oostzijde van de Zaan transformeren om het aantrekkelijker te maken en zo beter aan te laten sluiten bij het centrum. De ambities zijn groot. Er worden in totaal 460 woningen gerealiseerd in het gebied. Accres Real Estate werkt graag mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de Peperstraat e.o. Door het toevoegen van een groot aantal nieuwe woningen wordt ingegaan op de groeiende vraag naar betaalbare woonruimte in de regio.

Informatiebijeenkomsten

Ook in 2020 informeren wij onze huurders en buren. Alle vragen over het proces, de planning en wat we voor hen gaan doen lichten we persoonlijk toe tijdens de bijeenkomsten.

Op alle informatiebijeenkomsten is het team van Accres Real Estate, gemeente Zaanstad en PPHP (ontwerpers) aanwezig.

Nieuwsbrief

Verplicht
Verplicht
Verplicht

Veelgestelde vragen

Mocht het antwoord op jouw vraag hieronder niet worden gegeven, dan kun je contact opnemen per e-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl. We geven z.s.m. antwoord.

Ontwerp en functie

Wat is het project vernieuwing Peperstraat?
In zes panden die Accres Real Estate in bezit heeft, huren nu 112 huishoudens een woning. Ook is er commercieel vastgoed in de verhuur. De panden worden gesloopt en er komt nieuwbouw. Er worden in totaal circa 460 woningen gerealiseerd in het gebied. De ontwikkeling in de Peperstraat is onderdeel van plannen van gemeente Zaanstad om dit deel van het centrum te transformeren en zo het Centrum Oost gebied aantrekkelijker te maken én beter aan te laten sluiten op Inverdan (MAAK.Zaanstad).
Worden de zes panden gesloopt?
Ja, na een zorgvuldige afweging heeft Accres Real Estate besloten de panden te slopen.
Waarom gaan jullie slopen en niet renoveren?
De eigenaren zijn voornemens om hier nieuwe woningen en (een paar) winkels te bouwen die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze tijd. De technische staat van de huidige woningen laat te wensen over waardoor problemen opstapelen die alleen met zeer grote investeringen op te lossen zijn. Door de panden te slopen, kunnen we ook meer woningen terugbouwen. Dat is voor Zaanstad belangrijk, er is een tekort aan woonruimte.
Blijven de panden hetzelfde?
Nee, de panden worden gesloopt en er worden andere panden terug gebouwd. De eigenaren willen mooie nieuwe gebouwen neerzetten die voldoen aan de eisen van deze tijd. En we bouwen meer woningen terug.
Komen er sociale huurwoningen terug in het plan?
Ja, in het nieuwbouwprogramma is ook ruimte opgenomen voor sociale huurwoningen. Een concreet aantal kunnen we in deze fase nog niet noemen. Maar het zullen in ieder geval meer sociale huurwoningen worden, dan dat er gesloopt worden in de Peperstraat.

Planning en procedures

Wanneer wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden?
Het plan is om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de sloop van de eerste fase.
Worden alle panden gelijktijdig gesloopt?

Nee, we zullen de werkzaamheden in twee fases uitvoeren. Onder andere gezien de omvang van het project, maar tevens om de overlast te beperken. Onderstaand een overzicht van de verdeling in twee fases:

Fase 1 – blok 1,2 en 7
Start sloop volgens planning omstreeks Q1 2021

  • Peperstraat 232 – 244 (blok 1, even + commercieel 208-230)
  • Peperstraat 166 – 206 (blok 2, even + commercieel 130-164)
  • Peperstraat 161 – 175 (blok 7, oneven + commercieel 131-147)

Fase 2 – blok 4, 5 en 6
Start sloop volgens planning omstreeks Q1 2023

  • Peperstraat 20 – 80 (blok 4, even + commercieel 18-80)
  • Peperstraat 9 – 63 (blok 5, oneven + commercieel 1-63)
  • Peperstraat 69 – 129 (blok 6, oneven + commercieel 67-129)
Wanneer moet het plan klaar zijn?

We streven ernaar om de herontwikkeling van de Peperstraat volledig gereed te hebben in 2026.

Als ik het er niet mee eens ben, welke invloed kan ik dan nog uitoefenen?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de bouwvergunning wanneer deze wordt ingediend bij de gemeente. En bij het aanpassen van het bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen plannen.

Echter, bewoners en omwonenden kunnen Accres Real Estate altijd benaderen met problemen en/of zorgen, zodat we in overleg met elkaar wellicht al tot een oplossing kunnen komen.

Bouw en overlast

Welke overlast gaan jullie tijdens de sloop/bouw veroorzaken?

Wanneer de bestaande bebouwing gesloopt wordt en aansluitend gestart zal worden met de bouw van de nieuwbouwwoningen, dan valt voor de (directe) omgeving overlast van werkzaamheden te verwachten.

Accres Real Estate zal omwonenden echter voor aanvang van de werkzaamheden tijdig informeren over welke mogelijke overlast dit voor u zal veroorzaken.

Hoe wordt het plan ontsloten voor voetgangers en fietsers?

Hierover is in dit stadium nog niets bekend. We komen hier op terug zodra er wel informatie beschikbaar is.

Hoe wordt het plan ontsloten voor auto’s?

Hierover is in dit stadium nog niets bekend. We komen hier op terug zodra er wel informatie beschikbaar is.

Privacyverklaring | Disclaimer
Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Succes!